Nieuws

Kijk hier voor het laatste nieuws

Akkoord Zeeuwse kustvisie

Kustvisie Zeeland

Achttien Zeeuwse overheden en organisaties zijn akkoord gegaan met de Zeeuwse Kustvisie en hebben het convenant vandaag getekend.

In de kustvisie staan de volgende plannen vermeld: het behouden en versterken van de dijken en stranden, de natuur- en landschapswaarden en de toekomst van recreatiesector.

Zeeland is de eerste provincie met een kustvisie. Er is bijna 1,5 jaar gesproken over de Zeeuwse Kustvisie. De Provincie Zeeland heeft samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap de Zeeuwse Kustvisie opgesteld.

Bron: Omroep Zeeland en Provincie Zeeland