Nieuws

Kijk hier voor het laatste nieuws

Groei zeedieren in Oosterschelde en Westerschelde

Zee anemoon in westerschelde en oosterschelde

Het aantal dieren in de Ooster- en Westerschelde is de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt onder andere doordat de waterkwaliteit is verbeterd.

Met in de Westerschelde in de afgelopen 25 jaar een toename van 50% van vooral het aantal bodemdieren; schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels.
In de Oosterschelde zijn de vogels die vis eten vooral toegenomen. Een riante stijging van de dodaars, fuut, geoorde fuut en middelste zaagbek is waargenomen. Doordat de waterkwaliteit is verbeterd kunnen zij makkelijker aan hun voedsel komen. Het water is helderder en stroomt minder hard.

In de Noordzee is het aantal zeedieren gedaald door het gebruik van sleepnetten in de visserij in het verleden. Helaas zijn de negatieve gevolgen van deze vismethode nog steeds merkbaar.
Daarentegen is door klimaatverandering een toename van het aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee; altijd een prachtig gezicht om ze vlak voor de kust te zien zwemmen.

Bron: Omroep Zeeland en CBS
Foto © John de Jong voor DNA Beeldbank op www.laatzeelandzien.nl